Πολιτική Ιστοσελίδας - Όροι Χρήσης

Μοιράστε Αυτό το Άρθρο

Σκοποί της ιστοσελίδας
Οι σκοποί-στόχοι αυτού του ιστοχώρου συνταυτίζονται απόλυτα με τους στόχους και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και ο σύλλογος μας και που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο.2 του καταστατικού του συλλόγου. Ως εκ'τούτου το καταστατικό του συλλόγου εφαρμόζεται και ισχύει και για την παρούσα ιστοσελίδα. Παρακάτω απαρτίζονται αναλυτικά ορισμένοι κανόνες χρήσης και συμπεριφοράς καθώς και ορισμένες παραμέτροι που δεν έχουν προβλεφθεί από το καταστατικό σχετικά με την λειτουργία ενός ιστοχώρου άλλα το Δ.Σ με την αρμοδιότητα που του παρέχεται από το καταστατικό(άρθρο 3,11) συνέταξε και αποφάσισε να εφαρμόσει . Όλα τα παρακάτω εμπνέονται από την γραμμή και την πολιτική που χαράσσεται από το καταστατικό μας .

Διαχειριστές
Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας επιλέγονται άμεσα από το Δ.Σ. ελέγχονται από αυτό και είναι υπόλογοι σε αυτό. Είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και για την άμεση ενημέρωση του Δ.Σ για ότι προκύψει.Ελέγχουν τους συντάκτες κατά το έργο τους βοηθούν και υποστηρίζουν το συντακτικό έργο αν χρειαστεί. Είναι υπεύθυνοι για την αποφυγή μη νόμιμων ενεργειών όπως η δημοσίευση υλικού ακατάλληλου ή υλικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή με προσβλητικό περιεχόμενο κτλ. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης της ιστοσελίδας εκτός από την βαθμίδα αυτή του τεχνικού υπεύθυνου (Super-Administrator) ή οποία έχει αναγκαστικά ένα άτομο και μόνο ένα.Αυτός έχει την πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της διαχείρισης εκτός από την διαχείριση του λογαριασμού paypal για τις online συνδρομές την οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο ο Ταμίας και πρόεδρος του Δ.Σ.

Συντάκτες
Συντάκτες καλούνται όλοι όσοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους διαχειριστές ή το Δ.Σ. να συντάσσουν και να αποστέλλουν κείμενα άρθρα φωτογραφικό και άλλο υλικό για δημοσίευση στις σελίδες μας. Οι συντάκτες υπόκεινται σε έλεγχο από τους Διαχεριστές και το Δ.Σ. τόσο στα γραφόμενα τους όσο και σε όποια άλλη ενέργεια εκτελούν για λογαριασμό της ιστοσελίδας και του συλλόγου γενικότερα.Επίσης κάθε παράγραφος αυτής της σελίδας ισχύει και γι'αυτούς στο ακέραιο εφόσον δεν αναφέρεται άλλο ειδικά για αυτούς. Δεν απολαμβάνουν ειδικά προνόμια έναντι άλλων χρηστών εκτός από: 1- την εκχώρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(pop3) με το ονομά τους που δεν δικαιούνται άλλο πέραν από το διάστημα που θα εκτελούν χρέη συντάκτη. 2- την πρόσβαση σε επίπεδα μη διαθέσιμα στους συνηθισμένους χρήστες όπως η δυνατότητα να γίνουν επόπτες του βήματος των αναγνωστών κτλ.

Άρθρα-κείμενα
Όλα τα άρθρα , κείμενα , έγγραφα, δελτία τύπου και γενικά οποιαδήποτε δημοσίευση γραπτού κειμένου δημοσιεύται κάτω από της εξής προυποθέσεις:

1- Δεν αφορούν πολιτικά πρόσωπα και τις πολιτικές δραστηριότητες τους άμεσα ή έμμεσα αλλά ούτε την πολιτική αυτή καθε αυτή τόσο τοπικά εθνικά και παγκόσμια.Επίσης δεν επιτρέπεται η προβολή διαφόρων ιδεολογιών σε οποιαδήποτε περίπτωση και με όποια μορφή

2- Δεν αφορούν προσωπικές σχέσεις, διαμάχες, δικαστικές διαφορές σε προσωπικό επίπεδο.

3- Δεν παραβιάζουν την αρχή των προσωπικών δεδομένων.

4- Δεν Λοιδορούν, συκοφαντούν, γελοιοποιούν, υβρίζουν ή βωμολοχούν τίποτα και κανέναν.

5- Τηρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα -όταν αυτά υπάρχουν- τόσο του περιεχομένου όσο και υλικού όπως φωτογραφίες κτλ.

6- Είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα και δεν περιέχουν greeklish.

7- Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και του ατόμου που ανάρτησε αυτά στην ιστοσελίδα, όπου ένα από αυτά ή και τα δύο υπολείπονται θεωρείτε το Δ.Σ. ώς τα παραπάνω άτομα.

8- Τέλος θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στους σκοπούς-στόχους της ιστοσελίδας και κατά προέκταση του συλλόγου μας .


Φωτογραφικό και άλλο υλικό
Το φωτογραφικό ή άλλο υλικό που τυχόν αναγνώστες ή συντάκτες αποστέλουν προς δημοσίευση αυτομάτως περιέχεται στη δικαιοδοσία της ιστοσελίδας η οποία αποκτά το δικαίωμα της πλήρους εκμετάλλευσης, τροποποιήσεως και διαθέσεως στο κοινό κατά το δοκούν.Φωτογραφίες που έχουν ήδη λογότυπο του αποστολέα και ιδιοκτήτη τυπωμένο θα λαμβάνουν επιπλέον και το λογότυπο της ιστοσελίδας και θα υπογράφονται ηλεκτρονικά τα πνευματικά δικαιώματα επί αυτών.

Φωτογραφίες που είναι υπογεγραμμένες είτε ηλεκτρονικά είτε φέρουν λογότυπο από τρίτα άτομα δεν γίνονται δεκτές για δημοσίευση παρά μονο στην περίπτωση που η άδεια(GPL κτλ.) τους επιτρέπει την ελεύθερη χρήση.

Βήμα αναγνωστών

1.Δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός Πολιτικών προσώπων και η Πολιτική γενικότερα, επίσης η προβολή διαφόρων ιδεολογιών σε οποιαδήποτε περίπτωση και με όποια μορφή.
2.Πάσης φύσεως προσβλητικό περιεχόμενο για οποιονδήποτε και για οτιδήποτε θα απομακρύνεται χωρίς δεύτερη σκέψη .
3.Περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους με σεξ βία και βωμολοχίες όχι μόνο θα απομακρύνεται αμέσως αλλά και θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές αν κριθεί απαραίτητο για τα στοιχεία του αποστολέα(IP ISP κτλ.)
4.Δεν γίνονται δεκτές επιστολές που αφορούν προσωπικές διαφορές και διαμάχες ή που δεν ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό της ιστοσελίδας.
5.Απορρίπτονται Επιστολές με άμεσο ή έμμεσο διαφημιστικό υλικό και επιστολές που αποσκοπούν στην αυτοπροβολή ή το κέρδος του αποστολέα.
6.Ο αποστολέας οφείλει να αναφέρει και να αναγράφει επί της επιστολής τα πραγματικά του στοιχεία τα οποία θα είναι ορατά στους αναγνώστες. Επίσης είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός υπεύθυνος των περιεχόμενων των επιστολών του τόσο όσον αφορά την ορθότητα τους όσο και για την άμεση απόδειξη της ορθότητας αυτών άν και όταν και από όποιον ζητηθεί τούτη η απόδειξη.
7. Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παραπλανητικά η ψευδή στοιχεία που τυχόν δηλώθηκαν ή θα δηλωθούν στο μέλλον. Επίσης δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη ούτε υπόχρεη ώς πρός το περιεχόμενο των επιστολών ή την πιστοποίηση του περιεχομένου αυτών, των αδειών χρήσης τρίτων και τα πνευματικά δικαιώματα που πιθανών να υπόκειται.Για όλα τα παραπάνω άμεσα υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο αποστολέας.
8.Η ιστοσελίδα σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία για επιστολή θα απομακρύνει άμμεσα την καταγγελλόμενη επιστολή μόνο στη περίπτωση που η καταγγελία έγινε επώνυμα και με σαφή αναφορά στους λόγους που καταγγέλλεται καθώς και με τη συνοδεία των αποδείξεων αυτών των λόγων.Παράλληλα έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να παραδώσει όσα στοιχεία για τον αποστολέα έχει στη κατοχή της τόσο στον άμεσα θιγόμενο και(ή) καταγγέλλοντα όσο και σε όποια δημόσια αρχή.
9.Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να πάψει στο μέλλον την δημοσίευση μεμονωμένων επιστολών ή και το σύνολο αυτών κατά την κρίση της και χωρίς προειδοποίηση, επίσης δύναται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση τους όρους που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο.

10.Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας αν αυτό κριθεί σκόπιμο των επιστολών με σκοπό την απόκρυψη- διαγραφή και σε καμιά περίπτωση τροποποίηση ή παραποίηση αποκλειστικά για τα εξής παρακάτω και μόνο για αυτά:
Συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες / τηλεφώνων / διευθύνσεων / στοιχεία προσωπικών δεδομένων / φωτογραφίες /

Ολα τα παραπάνω γνωστοποιούνται σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας μας με προσωπικό και όχι αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα από τους διαχειριστές στο οποίο και οφείλουν να απαντήσουν αν ανάγνωσαν και συμφωνούν με όλα τα παραπάνω προκειμένου να χρησιμοποιήσουν όποια υπηρεσία παρέχεται από την ιστοσελίδα μας "Σύλλογος Απανταχού Παλαιοπυργιωτών"


Η Σελίδα μας στο Facebook... Ακολουθήστε μας!Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

E-mail Ειδοποιήσεις

Εγγραφείτε τώρα στη υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω e-mail για να ειδοποιήστε αυτόματα για νέα συμβάντα σχετικά με την Ιστοσελίδα , το Παλιόπυργο & το σύλλογο.... περισσότερα>>

Να μήν Ξεχάσεις ...

Χωριανοί και Φίλοι υπάρχουν κάποια σημαντικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας και έχουν την ανάγκη της συμμετοχής σας και της υποστήριξης από μέρους σας.
Παρακαλώ Διαβάστε>>

Γίνε συντάκτης

Γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα για την περιοχή μας; ξέρετε ιστορίες από το παππού σας; γνωρίζετε ήθη ή έθιμα του τόπου; Σας ενδιαφέρει η δημοσιογραφία; Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε συντάκτες σε αυτήν εδώ τη σελίδα χωρίς καμία γνώση υπολογιστών. περισσότερα...

Online χρήστες

Έχουμε 9 επισκέπτες σε σύνδεση

Ενημερώσεις RSS

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Δευτέρα
24
Ιουνίου
2024
Ανατ.: 05.14
Δύση: 19.56
Σελήνη
17 ημερών

Σήμερα Γιορτάζουν
Αγίου Πνεύματος
Ακολουθεί...
29/6
Πέτρος, Παύλος
follow in facebook follow in twitter follow us

Γνωρίζατε ότι ...

Τυχαία εικόνα

Η ιστοσελίδα μας διαθέτει μία μεγάλη συλλογή από φωτογραφίες τόσο χωριού μας όσο και της ευρύτερης περιοχής.
εκατοντάδες φωτογραφίες από κάθε στιγμή, εκδήλωση, ή φυσικό τοπίο...

Πιέστε το παραπάνω εικονίδιο για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες!